Regulamin archeologicznego konkursu fotograficznego :)

REGULAMIN ARCHEOLOGICZNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO.

1. Konkurs organizuje SKNAŚ UG zwane dalej Organizatorem.

2. Konkurs jest skierowany do wszystkich studentów kierunku Archeologia, wszystkich Uniwersytetów na terenie Polski.

3.Informacje oraz regulamin są dostępne na stronie www.sknasug.wordpress.com

4. Pytania należy kierować na maila Organizatorów- sknas@ug.edu.pl

5.Konkurs rozpoczyna się 1.06.2018 i trwa do 20 października 2018 roku.

6. W konkursie wyróżnione są 2 kategorie oraz 2 podkategorie:

I kategoria: Zdjęcia

a) wykopaliska

b) czas wolny

II kategoria: Film- wykopaliska

7.Nadesłanie prac konkursowych oznacza zgodę na warunki przedstawione w w/w regulaminie.

8.Informacje dotyczące zdjęć oraz filmów.

 • Każdy uczestnik może przysłać 2 zdjęcia po jednym na każdą kategorię oraz 1 film o maksymalnej długości 3 minuty.
 • Zdjęcia i filmy należy przesyłać drogą elektroniczną na podanego maila.
 • Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG, a jego wielkość musi zmieścić się w 10MB.
 • Uczestnik Konkursu zgłaszając na niego pracę oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do zdjęć i filmów. Zgłaszane pracę konkursowe nie mogą naruszać prawa ani dóbr osób trzecich.
 • Organizator ma prawo do zdyskwalifikowania prac jeśli nie spełniają w/w warunków.

9.Zgłoszenie udziału.

 • Osoba chętna do wzięcia udziału w Konkursie w treści wysłanej wiadomości do organizatorów umieszcza: imię i nazwisko Uczestnika, nazwę zdjęć/filmu, miejsce wykonania (np. stanowisko), rok studiów oraz nazwę Uczelni oraz mail kontaktowy i numer telefonu.
 • Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę na umieszczenie wydrukowanych zdjęć podczas rozstrzygnięcia konkursu w budynku IAiE UG na ul. Bielańskiej 5.

10.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane kontaktowe podane przez Uczestnika, które uniemożliwia kontakt w trakcie rozstrzygnięcia Konkursu.

11.Jury.

 • Organizator powołuje Jury Konkursu (zwane dalej Jury).
 • Nadesłane pracę podlegają ocenie Jury.
 • Skład Jury będzie dostępny na stronie sknas.wordpress.com
 • Jury po zakończeniu Konkursu dokonuje oceny prac we wszystkich kategoriach.
 • Zarząd Koła nie ma wpływu na wyniki Konkursu.

12.Nagrody

 • Laureatem Konkursu zostaną osoby wybrane przez Jury.
 • Informacje o rozstrzygnięciu Konkursu przesłane zostaną drogą mailową.
 • Organizator przewiduje następujące nagrody.

  a) kategoria zdjęcia-wykopaliska

  I MIEJSCE- nagroda rzeczowa

  II MIEJSCE- nagroda rzeczowa

  III MIEJSCE- nagroda rzeczowa

  b) kategoria zdjęcie- czas wolny

  I MIEJSCE- nagroda rzeczowa

  II MIEJSCE – nagroda rzeczowa

  III MIEJSCE- nagroda rzeczowa

  c) kategoria film

  I MIEJSCE- nagroda rzeczowa

  II MIEJSCE- nagroda rzeczowa

  III MIEJSCE- nagroda rzeczowa

  Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

13.Inne

 • Uczestnik Konkursu poprzez zgłoszenie oświadcza, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie do nadesłanych fotografii oraz filmów. Także, że osoby widoczne na owych pracach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie.
 • Uczestnik zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie koła po zakończeniu Konkursu.
 • Organizator ma prawo do zakończenia Konkursu bez jego rozstrzygnięcia w wyniku tylko im znanych powodów.