Walne zebranie SKNAŚ

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków SKN Archeologii Śródziemnomorskiej UG na walne zebranie koła. Na spotkaniu podsumujemy naszą działalność na ten rok akademicki.

Środa, godzina 14:00, sala nr 30 IAiE UG (Bielańska 5)

Zapraszamy!

Reklamy

II Pomorskie Sympozjum Antyczne

Bez tytułu.png

 

Studenckie Koło Naukowe Archeologii Śródziemnomorskiej UG zaprasza pracowników naukowo – dydaktycznych, studentów oraz doktorantów na:

II Pomorskie Sympozjum Antyczne „Zwierzęta w  Świecie Antycznym”

Obrady będą odbywały się w dniach 19 – 21 maja 2016r. a ich miejscem będzie Oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku – Grodzisko w Sopocie.

Program:
Program ukaże się po ogłoszeniu listy przyjętych referentów.

Zagadnienia konferencji:

  • Motywy zwierzęce w mitologiach, zwierzęta a religia
  • Przedstawienia zwierząt w sztuce: malarstwo, freski, mozaiki, sztuka teatralna
  • Kwestie udomowienia zwierząt
  • Pochówki zwierzęce
  • Wykorzystywanie zwierząt w gospodarce


Ramy chronologiczno – przestrzenne Sympozjum obejmują kultury strefy śródziemnomorskiej do późnego antyku (VII w n.e.) oraz społeczności europejskiego Barbaricum.

Abstrakty:
Abstrakty należy wysyłać do dnia 21 marca 2016r. 

Prosimy aby długość abstraktów mieściła się w zakresie od 1500 do 2000 znaków (ze spacjami), wraz z bibliografią wyszczególniającą od 3 do 5 najważniejszych cytowanych pozycji.

Zgłoszenia i uczestnicy:
Zainteresowani uczestnictwem w sympozjum proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego* i przesłanie go na adres:  sympozjum.gdansk@gmail.com
Zapraszamy wszystkich, którzy fascynują się naukami humanistycznymi, zarówno archeologią, jak i historią, sztuką, religią, filozofią, literaturą etc.

Opłaty:
Osoby zakwalifikowane do wygłoszenia referatów oraz słuchacze  powinni uiścić opłatę konferencyjną w wysokości 30 zł do końca kwietnia na konto, którego dane i numer do przelewu zostaną przesłane wszystkim, którzy przesłali formularz zgłoszeniowy.

*Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ